Pomiary elektryczne - opisy przyrządów pomiarowych

Wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych SONEL MPI-511

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L

 • Zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,13...1999 Ω
 • Napięcie nominalne pracy: 115/200V, 127/220V, 220/380V, 230/400V, 240/415V
 • Zakres roboczy napięć: 100..250V (dla ZL-PE, ZL-N) oraz 100...440V (dla ZL-L)
 • Częstotliwość nominalna sieci: f: 50Hz, 60Hz
 • Zakres roboczy częstotliwości: 45..65Hz
 • Maksymalny prąd pomiarowy (dla 400V): 40A (10 ms)
 • Kontrola poprawności podłączenia zacisku PE przy pomocy elektrody dotykowej

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE (bez wyzwalania wyłacznika RCD)

 • Zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,5...1999 Ω
 • Nie powoduje zadziałania wyłaczników RCD o IΔn >= 30mA
 • Zakres roboczy napięć: 100..250V
 • Częstotliwość nominalna sieci: f: 50Hz, 60Hz
 • Zakres roboczy częstotliwości: 45..65Hz
 • Kontrola poprawności podłączenia zacisku PE przy pomocy elektrody dotykowej

Pomiar rezystancji uziemienia RE

 • Zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,13...1999 Ω
 • Napięcie źródła pomocniczego: 100...250V
 • Częstotliwość nominalna sieci pomocniczej: 45...65Hz
 • Maksymalny prąd pomiarowy (dla 230V): 23A (10ms)

Pomiar parametrów wyłaczników RCD

 • Napięcie nominalne pracy: 115V, 127V, 220V, 230V, 240V
 • Zakres roboczy napięć: 100...250V
 • Częstotliwość nominalna sieci: 50Hz, 60Hz
 • Zakres roboczy częstotliwości: 45...65Hz
 • Pomiar napięcia dotykowego U odniesionego do normalnego prądu różnicowego:
 • Zakres pomiarowy wg IEC 61557: 10...50V
 • Test wyłącznika RCD i pomiar czasu zadziałania:
 • Zakres pmiarowy wg IEC 61557: 0ms ... do górnej granicy wyświetlanej wartości
 • Dokładność zadawania prądu różnicowego dla 1*IΔn, 2*IΔn i 5*IΔn: 0...8%,
  dla 0,5*IΔn: -8...0%
 • Pomiar prądu zadziałania RCD dla sinusoidalnego prądu różnicowego:
 • Zakres pomiarowy wg IEC 61557: (0.3...1,0)IΔn
 • Możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniej lub ujmnej połówki wymuszonego prądu upływu
 • Czas przepływu prądu pomiarowego: max. 3200 ms
 • Pomiar prądu zadziałania RCD dla prądu różnicowego pulsującego jednokierunkowego:
 • Możliwość pomiaru dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszonego prądu upływu
 • Czas przepływu prądu pomiarowego: max. 3200 ms

Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji

 • Napięcie na otwartych zaciskach: 4...7V
 • Kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych
 • Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem ±200mA:
 • Prąd wyjściowy przy R<2Ω:min. 200mA
 • Pomiary dla obu polaryzacji prądu
 • Pomiar ciągłości obwodu małym prądem:
 • Prąd wyjściowy<7mA
 • Sygnał dźwiękowy dla rezystancji mierzonej < 30Ω

Pomiar rezystancji izolacji

 • Napięcia pomiarowe: 250V, 500V, 1000V
 • Dokładność zadawania napięcia: 0...10% od ustalonej wartości
 • Wykrywanie niebezpiecznego napięcia przed pomiarem
 • Rozładowanie mierzonego obiektu po pomiarze
 • Pomiar napięcia na zaciskach +R, -R w zakresie: 0...440V

Pomiar kolejności faz

 • Wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna
 • Zakres napięć: 100...440V
 • Wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych

Przyrząd spełnia wszystkie wymagania normy IEC 61557 i zapwnia wykonanie pomiarów wszystkich parametrów sieci elektrycznych, przewidzianych w tej normie.