Pomiary elektryczne - jak często należy je wykonywać?

  • gdy chcemy mieć pewność, że instalacja bądź urządzenie działa prawidłowo
  • gdy chcemy używać nowej instalacji bądź modyfikowaliśmy istniejącą
  • gdy instalacja bądź urządzenie zachowuje się niepokojąco
  • gdy zalecają to instrukcje zainstalowanych urządzeń
Jednakże w zależności od warunków środowiskowych w jakich eksploatowane są urządzenia i instalacje elektroenergetyczne nie żadziej niż:

Rodzaj pomiaeszczeniaOkres pomiędzy kolejnymi pomiarami
pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowejpomiar rezystancji izolacji
O wyziewach żrącychco 1 rokco 1 rok
Zagrożonych wybuchemco 1 rokco 1 rok
Otwarta przestrzeńco 1 rokco 5 lat
Bardzo wilgotne(75 - 100%)co 1 rokco 5 lat
Gorące (temp. powyżej 35 st. C)co 1 rokco 5 lat
Zagrożone pożaremco 5 latco 1 rok
Stwarzające zagrożenie dla ludzi ZL I, ZL II, ZL III(*)co 5 latco 1 rok
Zapyloneco 5 latco 5 lat
Pozostałe nie wymienioneco 5 latco 5 lat
Wymagane czasokresy badań kontrolnych instalacji odgromowych wynoszą:
1. Dla obiektów ochrony obostrzonej (zagrożonych wybuchem lub pożarem): 1 rok
2. Dla obiektów pozostałych: 5 lat

* budynki, ich części lub pomieszczenia ze względu na funkcje kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi w sposób następujący:
ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób
ZL II - budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się
ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe w których może przebywać do 50 osób, koszary i inne podobne

Częstość pomiarów elektrycznych wynika z wymagań Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dn. 7. 07. 1994r., Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), Ustawy Prawo Energetyczne (Ustawa z dn. 10. 04. 1997r., Dz. U. z 1997r. nr 54 poz. 348 i nr 158 poz. 1042 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów o ochronie przeciwporażeniowej (PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.) i przeciwpożarowej (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21. 04. 2006r., Dz. U. z 2006r. nr 80 poz. 563).